Grand Capital Android-ի համար
Ներբեռնել հավելվածը
տարի շուկայում
VIP պայմաններ
Մենք գնահատում ենք ձեր վստահությունը և առաջարկում ենք ձեզ բարելավված ծառայություն, որը առևտուրը դարձնում է ավելի հարմարավետ Հենց որ ձեր առևտրային հաշիվների գումարային բալանսը հասնում է 100 000 USD (կամ այդ գումարին համարժեք այլ արժույթով գումարի), Դուք ավտոմատ կերպով կստանաք VIP հաճախորդի* ստատուս՝ առևտրի լավագույն պայմաններով և սպասարկման առաջնություն
VIP Benefits
 • manager
  Անձնական
  մենեջեր
  Ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանի անձնական մենեջերը, որը շուրջօրյա աշխատում է ձեզ համար
 • vip-line
  Առանձին
  VIP գիծ
  Ձեր հարցերը լուծվու են օպերատիվ կերպով՝ VIP գծի տրամադրմամբ:
 • no-commission

  Միջոցների համալրում և դուրս բերում առանց կոմիսիաների
  Դուք փոխհատուցում կստանաք միջոցների տեղափոխման ընթացքում գանձված բոլոր վճարումների համար
 • free-ed
  Անվճար
  ուսուցում
  Բոլոր վճարովի ուսուցումներն ու անալիտիկների կոնսուլտացիաները իրականացվում են անվճար
 • persent
  24% տարեկաններ
  ազատ դեպոզիտի համար
  Տոկոսների փոխանցումները կատարվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրը՝ բոլոր այն ամիսների ազատ միջոցների վրա, որոնց ընթացքում առևտրային հաշվից միջոցներ դուրս չեն բերվել
 • avans
  Ավանսային
  վճարում
  10 000 USD-ը չգերազանցող ավանսային վճարում խնդրելու հնարավորություն՝ 5 ոչ ավել օրվա ժամկետով: Ավանսային վճարման չափի որոշումը իրականացվում է ֆինանսական բաժնի կողմից՝ անձնական մենեջերի միջոցով, 24 ժամից ոչ ավել ժամկետում և չի կարող կազմել հաշախորդի դեպոզիտում ունեցած միջոցների 30% -ից ոչ ավել
 • individual-portfolio
  Անհատական
  ներդրումային պորտֆել
  Մեր փորձառու մասնագետները կօգնեն ձեզ կազմել անհատական ներդրումային պորտֆել՝ հավի առնելով ձեր ցանկությունները
 • swap
  Բարելավված
  սվոպեր
  Աավելի շահավետ աևտրային պայմաններ ձեզ համար: Սվոփերի մեծությոնը կրճատվում է մինչև 20% ՝ գիշերվա ընթացքում պոզիցիայի տեղափոխման դեպքում

* VIP հաճախորդի շնորհումը/հանումը է ամենօրյա մոնիթորինգի ժամանակ
VIP հաճախորդի ստասուսը հանվում է 60 օրվա (2 ամիս) ընթացքում միասնական բալանսի ոչ բավարար մեծության դեպքում: Հաճախորդը իրավունք ունի մերժել VIP ստատուսի շնորհումը
Grand Capital կազմակերպությունը իրեն իրավունք է շնորհում Անձնական օֆիսը զրկել VIP ստատուսից առանց պատճառների բացատրության


** Տոկոսներ վճարման պայման հանդիսանում է հաշվարկային ամսի ընդհանուր տվյալներով առևտրային ակտիվության մինիմալ մակարդակի պահպանումը: Հաշվարկային ամսվա ըթացքում փակվածներ լոտերի քանակը չպետք է քիչ լինի հաշվարկային ամսվա սկզբում եղած միջոցներից՝ կրկնակի բաժանած: Օրինակ, 50 լոտ$50 000-ի համար, 50 լոտ $100 000-ի համար, և այդպես շարունակ (կարելի է բաժաել 5-ի, այդ ժամանակ կստացվի 10 լոտ $50 000-ի համար, այս կետը քննարկվում է անհատական պայմաններով): Եթե VIP ստատուսով հաճախորդը ունի մի քանի առևտրային հաշիվ, կուտակային տոկոսների հաշվարկը և վճարումը անցկացվում է յուրաքանչյուր հաշվի համար առանձին

Choose your language