տարի շուկայում

Option հաշիվ

1

Որոշեք արժեքի
շարժի ուղղությունը

2

Ընտրեք
ներդրումների գումարը սկսած $1-ից

3

Ստացեք շահույթ ճիշտ
կանխատեսման դեպքում

Advantages of trading binary options at Grand Capital

Ինչպե՞ս սկսել:

 1. Գրանցվեք և բացեք հաշիվ

  Հաշիվ բացելիս մենք ձեզ առաջարկում ենք անցնել երկգործոնային իսկության հաստատում. դա կապահովի ձեր միջոցների մաքսիմալ ապահովությունը:
 2. Տեղադրեք ծրագիր կամ օգտվեք վեբ թրեյդերից

  Ներբեռնեք MetaTrader 4 ծրագիրը անձնական համակարգչի կամ ցանկացած այլ բջջային սարքավորման վրա մեջ և օգտվեք վեբ թրեյդերից ցանկացած պահի ցանկացած վայրում
 3. Ընտրեք ստրատեգիա, գործիք և պայմանագրի փակման ժամկետ

  Կանխատեսեք արժեքի ուղղությունը, որոշեք տվյալ կանխատեսման դեպքում վաճառել, թե գնել ակտիվ, ինչից հետո նշեք ցանկալի գումարը և ժամանակը, որով կնքում եք պայմանագիրը
 4. Ներդրեք և ստացեք շահույթ

  Մեր հաշիվներով առևտուրը հասանելի է ընդամենը $1 ներդրման դեպքում: Այդ դեպքում ներդրումներից շահույթը օպցիոններով աշխատելու դեպքում կազմում է 86%

Բացել հաշիվ

Ինչպե՞ս է այն աշխատում:

Նորություն՝ LAMM հաշիվներ բինարային օպցիոններում:

Բացարձակապես նոր ծառայություն մեր հաճախորդների համար: Այժմ մենեջերները հնարավորություն ունեն դիվերսիֆիկացնել իրենց առևտրային պորտֆելը բինարային օպցիոնների հաշվին, իսկ ներդրողները՝ պրոֆեսիոնալների օգնությամբ յուրացնել անծանոթ շուկան:

Բինարային օպցիոնների ներդրումային ծառայության աշխատանքը նման է LAMM հաշվին , առևտուրը տարվում է նույն ինտերֆեյսով: Ուշադրություն, եվրոպական տեսակի օպցիոնային հաշիվներին միանում են միայն եվրոպական տեսակի օպցիոնային հաշիվներ, նույնը գործում է նաև ամերիկյան տեսակի հաշիվների դեպքում: Այս պահին LAMM-երը օպցիոններում աշխատում են միայն իրական հաշիվներով: Վարկանշային բաժնում հասանելի է նոր ֆիլտր, որը թույլ է տալիս տեսակավորել LAMM-երը ըստ հաշիվների տեսակի՝ Classic Standard, Classic Micro, Options European, Options American:

Միացեք օպցիոնների ներդրումային ծառայություններին: Մեծացրեք ձեր շահույթը՝ ավտոմատ կերպով կրկնօրինակելով լավագույն մենեջերներին:

Միանալ

Բինարային օպցիոններ

Ամերիկյան տեսակի օպցիոն ձեռք բերելով դուք ստանում եք պայմանագրի վաղ փակման հնարավորություն, իսկ հնարավոր շահույթը (վնասը) հաշվարկվում է համապատասխան բանաձևով

Ներդրման
չափսը
× Պարգևատրման % ,
ըստ պայմանագրի առանձնահատկությունների
×
× Փակման ժամկետ / Մարման ժամկետ -
- Ներդրման
չափսը
× % վաղ
մարման կոմիսիա
 • % պարգևատրումը համապատասխանում է Win/Loss/Nill սյուներից մեկին (կախված կանխատեսման ճշգրտությունից)/ Վաղ փակում (Win)
 • % վաղաժամ մարման կոմիսիաները համապատասխանում են «Վաղաժամ փակում» սյանը (% տոկոսադրույքներ)

PUT օպցիոններ՝ կախված ընթացիկ արժեքից

PUT օպցիոնի գնման դեպքում դուք դնում եք նրա վրա, որ օպցիոնի պայմանագիրը նշված ժամանակից հետո կլինի ниже այն գինը, որով օպցիոնը կնքված է եղել ​

 • Եթե օպցիոնային պայմանագրի արժեքը լինի այն գնին, որով դուք կնքել եք օպցիոնը, Դուք կստանաք շահույթ
 • Եթե օպցիոնային պայմանագրով արժեքը մնա անփոփոխ , դուք կստանաք շահույթ կամ կկրեք կորուստ համաձայն ընտրված գորշիքի առանձնահատկությունների
 • Եթե օպցիոնային պայմանագրով սահմանված արժեքը ավելի բարձր լինի այն գնից, որով կնքվել է օպցիոնը, դուք կկրեք կորուստ

Շահույթը և կորուստը կազմում են % այն գումարից, որով կնքվել է օպցիոնային գորշարքը: տոկոսը նշված է պայմանագրերի առանձնահատկությունների մեջ

Օպցիոններ երկու հպումով

Երկակի հպումով օպցիոնները նաև կոչվում են «Երկակի հպում» կամ «Զուգահեռ ուղիներ»: Տվյալ տեսակի օպցիոնով առևրի ժամանակ անհրաժեշ է կանխատեսել երկու մակարդակ՝ « Գնման սահմանը» և « Վաճառքի սահմանը» , որին սահմանվաշ ժամանակահատվածում հասնում է ընտրված գորշիքը: Այսինքն, սահմանելով տվյալ մակարդակները դուք սահմանում եք միջակայքը, որու պետք է տատանվի առևտրային գործիքի արժեքը:

Որպեսզի օպցիոնը համարվի դրական ելքով

 • Օպցիոնի ավարտի պահին արժեքը պետք է լինի Վաճառքի սահմանից բարձր (կամ ցածր՝ կախվածօրդերից)
 • օպցիոնի ընթացքում արժեքը նվազել է (կամ բարձրացել է՝ օրդերից կախված) սահմանից, որի վրա օրդերը սահմանված է

Օրինակ, թրեյդերը կարծում է, որ վերջին հինգ րոպեների ընթացքում EURUSD-ի արժեքը կնվազի մինչև 1.1134 մակարդակ և հետո կաճի մինչև 1.1213: Այդ դեպքում նա պետք է Բեկման աչժեքը սահմանի 1.1134 մակարդակի վրա և Նպատակային արժեքը՝ 1.1213 (եթե Նպատակային արժեքը սահմանված չէ թրեյդերի կողմից, ապա սահմանվում է ավտոմատ կերպով): Եթե կանխատեսումը ճիշտ է դուրս գալիս, թրեյդերը շահույթ է ստանում:

Այդ դեպքում օպցիոնը համարվում է շահումային: Դրա համար հատկացվում է պարգևատրում՝ ըստ պայմանագրերի առանձնահատկության: Բացի այդ, հաճախորդին բանաձևով հաշվարկված բոնուս է վճարվում:


Շահույթի արժեքի և Նպատակային արժեքի միջև կետերի քանակը
× Ներդրման չափը × Բոնուսային
գործակից
100 × Պայմանագրի
տևողությունը

Բոնուսը վճարվում է միայն այն ժամանակ, երբ օպցիոնը դրական է փակվում: Քանի որ օպցիոնի տվյալ տեսակը հասանելի է միայն եվրոպական տեսակի օպցիոնների համար, ապա օպցիոնի վաղ փակումը երկու հպումով նախատեսված չէ

CALL՝ օպցիոններ՝ կախված ընթացիկ արժեքից

Ձեռք բերելով CALL օպցիոնը, դուք դնում եք նրա վրա, որ օպցիոնի պայամնագրի արժեքը սահմանված ժամանակից հետո կլինի выше այն գնին, որով կնքվել է օպցիոնը ​

 • Եթե օպցիոնային պայմանագրի արժեքը բարձր լինի այն արժեքից, որով կնքվել է պայմանագիրը, դուք շահույթ եք ստանում
 • Եթե օպցիոնային պայմանագրով արժեքը մնում է անփոփոխ, դուք կստանաք ահույթ կամ կկրեք վնաս՝ համաձայն ընտրված գործիքի առանձնահատկությունների
 • Եթե օպցիոնային պայմանագրի արժեքը լինի ниже ցածր այն արժեքից, որով կնքվել է օպցիոնը, ապա դուք կունենաք կորուստ

Շահույթը և կորուստը կազմում են % այն գումարից, որով կնքվել է օպցիոնային գորշարքը: տոկոսը նշված է պայմանագրերի առանձնահատկությունների մեջ

Breakout օպցիոններ

Ճեղքումով օպցիոնները թույլ են տալիս ինքնուրույն ընտրել մակարդակները, որոնցից բարձր (կամ ցածր) գտնվելու է գորշիքի արժեքը լրացման պահին: Այսպիսի օպցիոնների ակնհայտ առավելությունը կայանում է նրանում, որ դրանք թույլ են տալիս կանխատեսել գործիքի առևտրային արժեքը՝ հիմնվելով տեխնիկական անալիզի տվյալների վրա կամ վեբ տերմինալում կամ MetaTrader 4ճում հասանելի ավտոմատ առևտրային ազդակները: Այդպիսի առևտրային մոտեցումը թույլ է տալիս զգալիորեն բարձրացնել ճիշտ որոշման կայացման և շահույթի ստացման շանսերը:

Ընտրանքային օպցիոնները աշխատում են հետևյալ կերպ. Տերմինալի մեջ սահմանեք ենթադրյալ մակարդակը, որին կհասնի գործիքի արժեքը, և ժամանակահատվածը, երի ընթացքում արժեքը կաճի (կնվազի) և կպահպանվի այդ մակարդակից ոչ ցածր (բարձր) : Օրինակ, թրեյդերը կարծում է , որ հաջորդ հինգ րոպեների ընթացքում վ-ի արժեքը կաճի մինչև 1.321 նշանակետը և այլս հետ չի նվազի: Թրեյդերը ընտրանքի արժեքը նշանակում է 1.321 և օպցիոնի ընթացքում 5 րոպեյում: եթե կանխատեսումը պարզվում է ճիշտ է, ապա թրեյդերը ստանում է տվյալ գործիքի առանձնահատկություններին համաձայն շահույթ, ինչպես նաև բարդության համար լրացուցիչ բոնուս: Բոնուսի հաշվարկմանն բանաձևը ունի հետևյալ տեսքը՝

( Շուկայական արժեքը օպցիոնի
մեկնարկի պահին
-
Stop-loss-ի արժեքը
) × Ներդրումների
ծավալը
× Բոնուսային
գործակից
100 ×
Օպցիոնային պայմանագրի տևողությունը

Այլ կերպ ասաց, բոնուսը ներդրումից տոկոս է , որը հաճախորդը ստանում է առևտրային գործիքի յուրաքանչյուր կետի համար՝ համապատասխան օպցիոնի ժամանակային տևողության

Բոնուսը վճարվում միայն օպցիոնի դրական ելքի դեպքում: Քանի որ առևտրի տվյալ տեսակը հասանելի է միայն եվրոպական տեսակի օպցիոններին, ապա՝ ն վաղաժամկետ փակում նախատեսված չէ:

Choose your language