Grand Capital Android-ի համար
Ներբեռնել հավելվածը
տարի շուկայում

Դեմո հաշիվների տեսակներ

Բացելով դեմո հաշիվ՝ ձեզ հասանելի են դառնում իրական հաշվի բոլոր ծառայություններն և հնարավորությունները, բայց նրա վրայի միջոցները վիրտուալ են։
Դեմո հաշիվը ձեզ կօգնի հասկանալ շուկայի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնել տերմինալներ, փորձել նոր ինդիկատորներ և խորհրդատուներ:

Իրական հաշիվների ակցիաներ և բոնուսներ

 • To the Moon

  Get free SERENITY tokens for trading on ECN Prime and/or Standard account! - The promotion is valid through January 15th, 2018 - Place at least 3 trades (involving any cryptocurrency) on ECN Prime or at least 5 trades (involving any assets except Stocks CFD) on a Standard account. - SERENITY tokens can be used to pay for Serenity Financial platform services or sold on an exchange after the ICO ends. The nominal price of 1 token is 0.1 ETH.

  Իմանալ ավելին
 • Any Deposit Bonus +40%

  40% bonus for each deposit with no limit to the amount! - Larger deposit – larger trading volume (get 40% more than what you deposit) - Enlarge every deposit (deposit any amount unlimited number of times and claim the bonus each time) - Withdrawable bonus (make the bonus funds withdrawable with active trading)

  Իմանալ ավելին
 • Առանց ռիսկերի առևտրի օր

  "Day of risk-free trading" provides all clients of Grand Capital trading on Option accounts with a whole day of risk-free trading!

  Իմանալ ավելին

Choose your language