Grand Capital Android-ի համար
Ներբեռնել հավելվածը

Free $
for your real
account  

Գրանցում

Գրանցվել օգտագործելով սոցցանցերի հաշիվները:

կամ Մուտք գործել

New! No deposit bonus - larger than offered by other brokers!

$500 bonus on real account – allows you to try more. No deposit, withdrawable profit. Best deal for those who strive for the best. Learn real Forex!

$500 for 7 days of real trading

Great choice for beginners

No starting deposit

Withdrawable profit
(after deposit)

How to get bonus

  • Գրանցվել

  • Verify your account

  • Open Welcome bonus $500 account

  • Apply for the bonus

  • Bonus will be credited according to the terms

Note that bonus $500 is a Welcome-bonus from Grand Capital, starting deposit is not required to start real trading. All the profit of 5 trading days can be transferred to the ownership only after account deposit.

Choose your language