Grand Capital Android-ի համար
Ներբեռնել հավելվածը
տարի շուկայում

Grand Capital Company is a member of FinaCom

finacom

2016թ.-ի հունվարից կազմակերպությունը հանդիսանում է Forex-ի շրջանում վեճերի և պահանջների կարգավորմամբ զբաղվող միջազգային կոմիտեի անդամ (FinaCom),

Տվյալ կազմակերպության անդամակցությունը Grand Capital-ի հաճախորդներին երաշխավորում է միջազգային կազմակերպության պաշտպանություն, որակյալ ծառայությունների ստացում և դրանց համապատասխանություն Կոմիսիայի ստանդարտներին:

Մասնակից կազմակերպության հաճախորդները ստանում են Կոմիսիայի լրացուցիչ պաշտպանություն՝ Կոմպենսացիոն Ֆոնդի միջոցով, որը հանդես է գալիս որպես ապահովագրական գործակալ: Մասնակից կազմակերպության յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է հույս ունենալ $5000 կոմպենսացիայի: Ֆոնդի միջոցները պահվում են առանձին բանկային հաշվի վրա:

a href="http://financialcommission.org/ru/"> Ֆինանսական կոմիսիան վեճերի լուծաման արդյունաբերական ծառայություն է, որին աջակցում է forex բնագավառի ճանաչված պրոֆեսիոնալներից կազմված Վեճերի լուծման Կոմիտեն: Հանդիսանալով միջազգային անկախ մարմին՝ այն երաշխավորում է Forex-ում առևտրի հետ կապված հարցերի արդար և արագ լուծում: Հանձնաժողով կարող է դիմել ցանկացած երկրի թրեյդեր. կայքը թարգմանված է շատ լեզուներով:

Ֆինանսական հանձնաժողովի կայք http://financialcommission.org/

Grand Capital Ltd. registered at 106 Premier Building Victoria, Mahe, Seychelles.

The company has been issued Dealer in Securities license

vanuatu licensee

Choose your language