տարի շուկայում

Փաստաթղթեր և համաձայնագրեր

Այստեղ դուք կարող եք գտնել մեր կազմակերպության փաստաթղթերն ու համաձայնագրերը:

 • AML and KYC policy Download (PDF)

 • Ծանուցում ռիսկերի մասին Download (PDF)

 • "Managed Accounts" service regulation Download (PDF)

 • Տերմիններ և սահմանումներ Download (PDF)

 • Գաղտնիության քաղաքականություն Download (PDF)

 • Հաճախորդի համաձայնագիր Download (PDF)

 • Ոչ առևտրային գործողությունների մշակման և իրականացման կանոնակարգ Download (PDF)

 • Առևտրային գործողությունների մշակման և իրականացման կանոնակարգ Download (PDF)

 • ECN առևտրային գործողությունների մշակման և իրականացման կանոնակարգ Download (PDF)

 • Options առևտրային գործողությունների մշակման և իրականացման կանոնակարգ Download (PDF)

 • CFD պայմանագրերի առևտրային գործողությունների մշակման և իրականացման կանոնակարգ Download (PDF)

 • VIP service regulation Download (PDF)

 • Հաճախորդների լրացուցիչ համաձայնագիր Swap Free Download (PDF)

 • Գործընկերության համաձայնագիր Download (PDF)

 • Additional agreement for the Partner agreement Download (PDF)

 • Ֆրանչայզի պայմանագիր Download (PDF)

 • «Rally Trade» մրցույթի պայմաններ Download (PDF)

 • «Drag Trade» մրցույթի պայմաններ Download (PDF)

 • «Micro Trade» մրցույթի պայմաններ Download (PDF)

 • «Future Trade» մրցույթի պայմաններ Download (PDF)

Choose your language